PLASTOVÉ ŠACHTY

ŠACHTY VODOMERNÉ / STUDŇOVÉ

Plasters plastova vodomerna sachta 10_18

ŠACHTA VODOMERNÁ 10/18

Rozmery:

šachta priemer:

šachta výška:

hrdlo priemer:

hrdlo výška:

celková výška:

1000 mm

1500 mm

700 mm

300 mm

1800 mm

Plasters plastova vodomerna sachta 10_15

ŠACHTA VODOMERNÁ 10/15

Rozmery:

šachta priemer:

šachta výška:

hrdlo priemer:

hrdlo výška:

celková výška:

1000 mm

1200 mm

700 mm

300 mm

1500 mm

Plasters plastova vodomerna sachta 10_13

ŠACHTA VODOMERNÁ 10/13

Rozmery:

šachta priemer:

šachta výška:

hrdlo priemer:

hrdlo výška:

celková výška:

1000 mm

1000 mm

700 mm

300 mm

1300 mm

Plasters plastova vodomerna sachta 12_15

ŠACHTA VODOMERNÁ 12/18

Rozmery:

šachta priemer:

šachta výška:

hrdlo priemer:

hrdlo výška:

celková výška:

1200 mm

1500 mm

700 mm

300 mm

1800 mm

Plasters plastova vodomerna sachta 12_12

ŠACHTA VODOMERNÁ 12/15

Rozmery:

šachta priemer:

šachta výška:

hrdlo priemer:

hrdlo výška:

celková výška:

1200 mm

1200 mm

700 mm

300 mm

1500 mm

Plasters plastova vodomerna sachta 12_13

ŠACHTA VODOMERNÁ 12/13

Rozmery:

šachta priemer:

šachta výška:

hrdlo priemer:

hrdlo výška:

celková výška:

1200 mm

1000 mm

700 mm

300 mm

1300 mm

Vodomerná šachta obsahuje v štandarde: 1 ks poklop, 1 až 3 ks schody a 2 ks vodotesné prechody.

Plasters plastova bazenova sachta 10_15.

ŠACHTA BAZÉNOVÁ 10/15

Rozmery:

šachta priemer:

šachta výška:

celková výška:

1000 mm

1500 mm

1500 mm

Plasters plastova bazenova sachta 10_12.

ŠACHTA BAZÉNOVÁ 10/12

Rozmery:

šachta priemer:

šachta výška:

celková výška:

1000 mm

1200 mm

1200 mm

Plasters plastova bazenova sachta 10_10.

ŠACHTA BAZÉNOVÁ 10/10

Rozmery:

šachta priemer:

šachta výška:

celková výška:

1000 mm

1000 mm

1000 mm

ŠACHTY BAZÉNOVÉ

Plasters plastova bazenova sachta 12_15.

ŠACHTA BAZÉNOVÁ 12/15

Rozmery:

šachta priemer:

šachta výška:

celková výška:

1200 mm

1500 mm

1500 mm

Plasters plastova bazenova sachta 12_12.

ŠACHTA BAZÉNOVÁ 12/12

Rozmery:

šachta priemer:

šachta výška:

celková výška:

1200 mm

1200 mm

1200 mm

Plasters plastova bazenova sachta 12_10.

ŠACHTA BAZÉNOVÁ 12/10

Rozmery:

šachta priemer:

šachta výška:

celková výška:

1200 mm

1000 mm

1000 mm

Bazénová šachta obsahuje v štandarde: 1 ks poklop spevnený, 1 až 3 ks schodov.

ŠACHTA ZÁVLAHOVÁ 10/10

Rozmery:

šachta priemer:

šachta výška:

celková výška:

1000 mm

1000 mm

1000 mm

Plasters plastova zavlahova sachta 08_10

ŠACHTA ZÁVLAHOVÁ 08/10

Rozmery:

šachta priemer:

šachta výška:

celková výška:

800 mm

1000 mm

1000 mm

Plasters plastova zavlahova sachta 06_10

ŠACHTA ZÁVLAHOVÁ 06/10

Rozmery:

šachta priemer:

šachta výška:

celková výška:

600 mm

1000 mm

1000 mm

ŠACHTY ZÁVLAHOVÉ

Závlahová šachta obsahuje v štandarde: 1 ks poklop a 2 ks vodotesné prechody.

Vystuženie má 100 mm z každej strany. Celková šírka šachty je väčšia o 200 mm.

Vystuženie má 100 mm z každej strany. Celková šírka šachty je väčšia o 200 mm.

Vystuženie má 100 mm z každej strany. Celková šírka šachty je väčšia o 200 mm.

Vystuženie má 100 mm z každej strany. Celková šírka šachty je väčšia o 200 mm.

Vystuženie má 100 mm z každej strany. Celková šírka šachty je väčšia o 200 mm.

Vystuženie má 100 mm z každej strany. Celková šírka šachty je väčšia o 200 mm.

Hranatá šachta obsahuje v štandarde: vystuženie stien a vrchu, 1 ks poklop, 1 až 3 ks schodov.

ŠACHTA HRANATÁ 15/15/18

Rozmery:

šachta šírka:

šachta hĺbka:

šachta výška:

celková výška:

1500 mm

1500 mm

1500 mm

1800 mm

ŠACHTA HRANATÁ 15/15/15

Rozmery:

šachta šírka:

šachta hĺbka:

šachta výška:

celková výška:

1500 mm

1500 mm

1200 mm

1500 mm

ŠACHTA HRANATÁ 12/12/18

Rozmery:

šachta šírka:

šachta hĺbka:

šachta výška:

celková výška:

1200 mm

1200 mm

1500 mm

1800 mm

ŠACHTA HRANATÁ 12/12/15

Rozmery:

šachta šírka:

šachta hĺbka:

šachta výška:

celková výška:

1200 mm

1200 mm

1200 mm

1500 mm

ŠACHTA HRANATÁ 12/9/18

Rozmery:

šachta šírka:

šachta hĺbka:

šachta výška:

celková výška:

1200 mm

900 mm

1500 mm

1800 mm

ŠACHTA HRANATÁ 12/9/15

Rozmery:

šachta šírka:

šachta hĺbka:

šachta výška:

celková výška:

1200 mm

900 mm

1200 mm

1500 mm

ŠACHTY HRANATÉ